مربی گری

▪︎شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره ها ۱- قهرمانان کشوری یا استانی، پیشکسوتان(برای دوره مربی گری درجه۳ گرید C ۲-  داشتن حداقل بیست سال سن ۳-  اسکن  کارت ملی و بارگزاری در سایت و بهمراه داشتن اصل آن در روز برگزاری ۴-  اسکن  گواهینامه رانندگی و بارگزاری در سایت و بهمراه داشتن … ادامه خواندن مربی گری