شماره تماس 071-

حامیان ما

 

ردیف نام مجموعه آدرس تلفن سایت اینستاگرام درصد تخفیف
۱ آکادمی پهپاد ایرسا شیراز، بلوار چمران نرسیده به کوچه ۳۲ خانه جهانگردی ۹۳۹۹۴۰۴۱۶۸ https://academyirsa.ir academyirsa ۲۰%
۲ کارواش دریا شیراز، جاده صدرا، بعد از بیمارستان صوانح و سوختگی ۹۱۷۳۱۶۸۵۰۲ carwashayeneh ۴۰%
۳ دندانپزشکی دکتر صفری شهرک صدرا، بلوار دماوند، درمانگاه دماوند اتاق ۱۰۵ ۹۳۷۴۰۲۶۰۱۷ ۲۰%
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰